Grundejerforeningens bestyrelse får ofte henvendelser vedrørende den nye affaldsordning. Det er mange forskellige spørgsmål der stilles, og ofte er det forhold som er beskrevet på Frederikssund Kommunes hjemmeside vedrørende affaldsordningen.

I 2022 indførte Frederikssund Kommune nye affaldsordninger ved alle boliger og sommerhuse. Det skete som led i den nationale strømlining af kommunernes affaldsordninger, hvor alle kommuner skal tilbyde deres borgere samme sorteringsmulighed ved boligen.

Hvis der er spørgsmål til affaldsordningen, herunder placering, belægning osv. henvises der til følgende:

Ny affaldsordning 2022 – Frederikssund Kommune

Mit affald – få hjælp til dit affald – Frederikssund Kommune

Adgangsforhold og beholderoversigt – Frederikssund Kommune

Bemærk at adgangsforhold som beskrevet på hjemmesiden, omhandler forhold på egen parcel, altså fra skel ved rabat/vej og ind på egen grund. Selve rabatten og vejen er ejet af grundejerforeningen, og på disse områder må der ikke placeres affaldscontainere.

Hvis der er spørgsmål som vedrører selve tømningen, henvises der til følgende:

Selvbetjening (vestfor.dk)