Retssag mod Grundejerforeningen og Bådelaug Nord

I Hornsved Grundejerforeningens blad for 2022 er der omtalt en retssag mod Grundejerforeningen og Bådelaug Nord. Retssagen vedrører ret til at benytte Fjordstien og Tangstien. Sagen er nu hævet. På Hornsved Grundejerforening facebookside, ligger der den 22.09.2021 et...

Nye affaldscontainere og god sommer

Nu har alle modtaget de nye affaldscontainere og de gamle er afhentet. Bestyrelsen vil nu henstille til, at alle får de nye affaldscontainere ind på egen grund, og væk fra rabatterne som er ejet af grundejerforeningen. For det første pynter det ikke, når der står...

Medlemsblad og nye adresser

I disse dage kommer medlemsbladet i jeres postkasse på jeres postadresser. Da der hvert år er nogen der er flyttet – og måske glemt at melde flytning – vil nogle blade gå retur. Det sker også at posten fejler, og bladet ikke når frem overhovedet. Der kan dog efter...

Giroopkrævning efter betalingsfrist

Da nogle grundejere vil have modtaget giroopkrævning efter betalingsfristen 1.april, vil der i år ikke blive sendt rykkere ud p.t., hvis beløbet ikke er betalt før generalforsamlingens afholdelse.

Opkrævning og betaling af kontingent

Bestyrelsen har fået henvendelser fra grundejere der undrer sig over, hvorfor de har fået opkrævninger vedrørende betaling af kontingent, når de plejer at betale over PBS. Årsagen er, at den nye administrator anvender et andet betalingssystem end den tidligere...