Filmoptagelse i Hornsved

I perioden 7-10 september vil et ungt filmhold optage en kortfilm i vores område. Det vil primært foregå i en privat have på Hjortevej, men de forventer også at filme på vejen med mod vores strandareal, samt på selve stranden. Der vil selvfølgelig komme til at være...

Nedlægning af fiber og ustabile rabatter

Grundejerforeningen er opmærksom på, at der er steder hvor rabatterne er blevet bløde og ustabile efter nedlægning af fiber. Vi er i dialog med Wizer for at få bragt forholdene i orden.

Nyt fra drænudvalget

Flere har spurgt om, hvad det er for et gravearbejde, der foregår på fællesarealet imellem Bakkevej og Nattergalevej. Som det kan ses, så er det et større arbejde, som vi har sat i gang. Vi været nødsaget til at omlægge et drænforløb der lå bl.a. langs Strandvej og...

Generalforsamling 23. april 2023

HGF holder generalforsamling den 23. april 2023 kl. 11:00 i Skovens Forsamlingshus. Nærmere følger i indkaldelsen her på hjemmesiden og i bladet, der udsendes primo april.