GENERALFORSAMLING 2021

Kære grundejere I disse Coronatider er det svært at planlægge noget som helst, men nu har bestyrelsen besluttet at flytte generalforsamling til så sent på året som muligt ifølge vedtægterne, og det bliver 30.maj 2021. Derfor bliver opkrævningerne sendt senere ud i år,...

Skelpælemarkeringerne ved Fjordslugten

En den medlemmer har henvendt sig om skelpælemarkeringer opsat på fællesarealer ved Fjordslugten. Pælemarkeringerne er opsat, hvor skelpælene hele tiden har været, men skjulte, hvorfor der var opstået tvivl om, hvor skellet ind til naboen er. Dette er nu løst til...

Aflysning af Åbent debatmøde

Grundet coronaforholdsregler aflyser HGFs bestyrelse det varslede Åbent debatmøde, som oprindeligt skulle være afholdt forud for generalforsamlingen 2020 og som vi varslede, at vi ville holde her i efteråret 2020. Vi håber i stedet at afholde det i 2021, når...

 Status på arbejde ved Hjortevej, hegn og nye skilte

Arbejdet med beskæring af bevoksningen på fællesarealet ved Hjortevej er nu afsluttet. Der sker således ikke fældning af fyrretræerne. På dette areal og på grundejerforeningens øvrige arealer vil der i efteråret blive foretaget almindelig slåning af græs, hyben,...

Rydnings- og beskæringsarbejder på fællesarealet ved Hjortevej

Det tidligere varslede rydnings-og beskæringsarbejde på fællesarealet ved Hjortevej påbegyndes i uge 34. Arbejdet vil bestå af: Fældning af gyvel og små ege træer samt død bevoksning i området. Alt bortkøres her fra og stubbene skæres så langt ned som muligt. De andre...