Er din beplantning med til at gøre det mindre sikkert at færdes i området?

Flere steder er hække og træer desværre vokset så meget, at det er svært for fodgængere at færdes i vejsiden, ligesom det er svært for bilister at orientere sig ved hjørnegrunde.

Tjek gerne om din beplantning gør det svært at færdes trygt ved vores veje.

Ifølge lovgivningen er det grundejers pligt at sikre den fri passage langs vejen.

Du kan læse mere om reglerne på kommunens hjemmeside.