Vedligehold og udbedring af områdets dræn er en af de større opgaver, som grundejerforeningen varetager. Nogle arealer ligger ret lavt og ofte nær ved områdets små søer. Og det kan særligt i regnfulde perioder være til stor gene for nogle grundejere, hvis drænene fejler, og haven næsten kommer til at minde om en sø.
Senest har bestyrelsens drænudvalg haft en slamsuger nede på Skolevej og oprense 4 store drænbrønde, der er placeret der. Det var nødvendigt, da der var meget sand og skidt i dem. Drænet blev fulgt over på Gransangervej for også at oprense der. Desværre havde vognen allerede suget så meget materiale op, at den skulle tømmes, så den sidste del af opgaven måtte udskydes.  Planen er nu, at arbejdet bliver fuldendt i starten af august.
Når de 2 brønde på Gransangervej er oprenset, så er hele forløbet fra Egestien til Isefjorden checket efter og i orden.