Grundejerforeningen har gennemført en del aktiviteter for at få områdets dræn til at fungere optimalt.

1. En oversvømmelse på Tjørnevej resulterede i, at drænforløbet Tjørnevej – Pilevej
skulle ses nærmere igennem. Det viste sig at der var væsentlige problemer der
skulle løses. Brønde skulle oprenses og renoveres, nye dræn skulle etableres og et
åbent dræn på Pilevej (mose) skulle rettes op. Hele drænforløbet er nu ordnet.

2. Der er et dræn der løber fra Ørnevej til en brønd ved Gøgevej.
Drænet fortsætter så videre ned mod den grøft der løber langs både Gøgevej og
Markstien og som ender i Skovsøen. Vi har desværre ikke været opmærksomme på
denne brønd, da den ikke er aftegnet på nogle af de kort, som vi i bestyrelsen har
adgang til.

Brønden på Gøgevej er nu renset flere gange og den åbne brønd som løber ned til
vandforløbet/grøften ”Gøgevej – Markstien” ned til skovsøen er nu gravet op og
renset ligesom hele grøftforløbet.

3. Grundejerforeningen har haft mange opgaver vedrørende vandproblemer i området
Skolevej – Bellisvej. Blandt andet har der været et problem med et dæksel på
hjørnet at Bellisvej og skolevej. Dækslet har været kørt over af diverse
motorkøretøjer. Dækslet er nu rettet op og skiftet.