På den kommende generalforsamling vil der blive stillet forslag til vedtægtsændringer, da der er behov for en opdatering.

Der er ikke revolutionerende nyt denne gang i ændringsforslagene, og det er et fortsat stykke arbejde at gøre disse vedtægter så operative og tidssvarende som muligt.

For at skabe overblik har bestyrelsen udarbejdet dette dokument: HGF Vedtægter og ændringsforslag 2018

I dokumentet er der en kolonne med de nuværende vedtægter og en med de forslag bestyrelsen stiller på generalforsamlingen.

Da dette dokument fylder vældigt meget, har vi valgt at ikke trykke det men lægge dokumentet her på hjemmesiden her, så det kan læses før generalforsamlingen.

Hvis du ønsker en papirudgave, så kan en printet udgave hentes hos foreningens administrator i Frederikssund: Herbst Thoregaard,  Ny Østergade 7, 2.sal, 3600 Frederikssund.