Hornsved Grundejerforening afholder generalforsamling 2022, søndag den 24. april kl. 11 i Skovens Forsamlingshus.

09:30 – 10:00 morgenmad og indskrivning

10:00 – 11:00 foredrag (nærmere info følger)