Da nogle grundejere vil have modtaget giroopkrævning efter betalingsfristen 1.april, vil der i år ikke blive sendt rykkere ud p.t., hvis beløbet ikke er betalt før generalforsamlingens afholdelse.