Nu har alle modtaget de nye affaldscontainere og de gamle er afhentet. Bestyrelsen vil nu henstille til, at alle får de nye affaldscontainere ind på egen grund, og væk fra rabatterne som er ejet af grundejerforeningen.
For det første pynter det ikke, når der står affaldscontainere i rabatterne, og derudover blæser de rundt
når der er kraftig vind. Det er også meget synligt, at man ikke er i sit sommerhus, når affaldsspande står ude i rabatten.

Læs her vedrørende adgangsforhold: Adgangsforhold og beholderoversigt – Frederikssund Kommune

Det er Vestforbrænding der tømmer affaldscontainere. Har du spørgsmål, fx om hvorfor der ikke
tømmes eller sættes containere på plads, kan du kontakte Vestforbrændingen.

Vi skal tænke på, at det er mange containere der skal hentes og sættes på plads hver dag, og vi må alle
sørge for, at adgangsforholdene er i orden. At der ikke er fx skæve fliser, løse sten eller andet, som kan gøre
det svært at køre med containerne.

God sommer til alle i Hornsved Grundejerforening