Vi har alle interesse i, at trafiksikkerheden er i højsædet i området. På den baggrund har grundejerforeningen i juni måned fået gennemført målinger af, hvor stærkt der egentligt bliver kørt på vores veje. Der blev fortaget målinger 2 steder på Isefjordsvej, et sted på Alholmvej, 2 steder på Hjortevej og et enkelt sted på Rågevej.

Målingerne har vist, at der faktisk ikke bliver kørt så stærkt, som man skulle tro.

Gennemsnitshastigheden målt over Pinseugen, hvor der traditionelt er mange i vores område,  ligger på 25-27 km/t, alt efter hvilken vej man tager målingen fra. Dog er der enkelte billister, der åbenbart finder det nødvendigt at runde 50-70 km/t.

Da det er ganske få, der kører i den høje hastighed, har Hornsved grundejerforenings bestyrelse besluttet (i sammenråd med konsulent firmaet ATKI, der stod for målingerne), at det ikke ville være omkostningerne værd at bruge midler på at etablere hastighedsdæmpende foranstaltninger på vores veje, som sagerne står nu. I stedet må vi med pædagogiske tiltag og nudging få de få fartsyndere til at forstå, at det er nødvendigt at overholde de hastighedsgrænser, som generalforsamlingen nu en gang på demokratisk vis har besluttet, så vores børn og vi andre kan færdes i sikkerhed på vores veje.

Da målingerne er for omfattende til at blive lagt ud på vores hjemmeside, så vil disse blive fremlagt i forbindelse med den mundtlige beretning på den først kommende generalforsamling.

Man er selvfølgelig velkommen til at kontakte bestyrelsen ved Jean Jensen, hvis man ønsker noget opklaret inden generalforsamlingen.