Grundejerforeningens medlemmer har tidligere besluttet, at det skal fremgå af vedtægterne, at hønsehold ikke er tilladt i området. Det skyldes, at det øger risikoen for rotter og kan give støjgener til naboer.

Kommunens rottefænger har således meldt, at der er en øget forekomst af rotter i hele kommunen, og at det vurderes, at øget privat hønsehold spiller en rolle i den forbindelse.

Bestyrelsen har også modtaget henvendelser om støjgener ved hønsehold, hvor særligt hanegal kan være et problem.

I realiteten har Grundejerforeningen ikke hjemmel til at håndhæve forbuddet mod hønsehold, da dette reguleres af kommunen.

Frederikssund kommune er bekendt med, at privat hønsehold kan give problemer, hvorfor de har lavet denne pjece, som det kan anbefales at læse

Kommunen har også informeret bestyrelsen om, at de ved tidligere lejligheder har krævet støjende haner fjernet. Mere information om dette kan fås ved henvendelse til kommunen på denne mail: naturoglandbrug@frederikssund.dk

Som altid opfordrer bestyrelsen til, at alle arbejder på at skabe det bedst mulige naboskab og sammen finde løsninger på at få glæde ved sommerhuslivet på begge sider af hækken.