Grundet nedgravning af bredbånd/fiber (erhvervsmæssigt) fra Jomsborg til hjørnet af Gl. Kulhusevej og Hjortevej, graves der i græsrabatter, over veje og indkørsler i den ene side af disse veje.

Der skulle forud for gravearbejdet være afholdt partshøring. Dette er ikke sket, hvorfor gravearbejdet p.t. er stoppet.

Arbejdet går først igang efter nedenstående frist, såfremt der ikke gøres indsigelser fra grundejerne med lige numre på Hjortevej, samt grundejere på Jomsborgvej med lige numre fra Jomsborg og til hjørnet af Hjortevej.

Der gives hermed en frist til at komme med bemærkninger til gravearbejdet. Det betyder, at bestyrelsen i HGF skal modtage indsigelserne inden den 26. jan. 2019 via mail til Jean, vejformanden, på følgende mailadr: jlj@nextkbh.dk

Entreprenøren skal efterfølgende udbedre græsrabat, fliser, indkørsler m.m. Der eftersås med græsfrø. Der er senere indsigelsesmulighed over reetableringen, hvis der skulle være skader.

Det er desværre  ikke muligt for grundejere at tilkoble sig det omtalte net.