Så er grundejerforeningens årlige blad, Hornsved Bladet udkommet og sendt til den adresse, som du har oplyst til foreningen.
Bladet indeholder bl.a. invitationen til generalforsamlingen den 28. april, foreningens regnskab/budget og meget mere.
Skulle du ikke have modtaget bladet, så må du meget gerne sende en mail via hjemmesiden, hvor du oplyser din adresse. Du kan også læse bladet her.