Så er 71. årgang af Hornsved Bladet udkommet. I bladet finder du bl.a. invitationen til generalforsamlingen, bestyrelsens beretning samt regnskab og budget for foreningen.

Generalforsamlingen er for mange måneder siden fastlagt til den søndag den 26. april i Skovens Forsamlingshus. Siden er coronavirussen brudt ud.

Generalforsamlingen afholdes naturligvis kun på den nævnte dato, hvis det kan ske inden for rammerne af de regler og anbefalinger, som myndigheder har udstukket, så alle medlemmer trygt kan deltage.

Foreløbigt er Danmark lukket ned til og med den 13. april. Bestyrelsen følger myndighedernes udmelding for den efterfølgende periode, og begivenheder her kan naturligvis give anledning til en udskydelse af generalforsamlingen. Generalforsamlingen vil i givet fald blive indkaldt, straks det er lovligt at samles. 

Hold dig opdateret her på hjemmesiden og anmod gerne andre medlemmer af grundejerforeningen om at gøre det samme.

Hornsved Bladet er sendt til alle grundejerforeningens knap 1100 medlemmers bopælsadresse, som den står registreret hos foreningen. Skulle du ikke have modtaget bladet, så bedes du kontakte formanden og oplyse din bopælsadresse. Samtidig vil du få et eksemplar af bladet, som du dog også kan tilgå med det samme elektronisk på dette link.