På siden bestyrelsessiden kan du se navnene på den nyvalgte bestyrelse

Referatet fra generalforsamlingen kan nu læses på siden “Referater fra GF”

På siderne “Fællesarealer”, “Hegn og hæk”, “Dræn” samt “Veje” finder du informationer om bestyrelsesudvalgenes arbejde og opgaver.

På siden “Hornsved Bladet” finder du det seneste nummer af foreningens blad, samt oplysninger om redaktionen, deadlines m.m.