Frederikssund kommune har bedt grundejerforeningen om at gøre opmærksom på følgende:.

Kommunens udvalg for By og Land vil gerne spørge kommunens borgere om, hvad der giver værdi ved at bo i Frederikssund Kommune.

Spørgeskemaet består af 16 spørgsmål og tager cirka 10 minutter at besvare. Der trækkes lod om 3 præmier blandt dem, der har besvaret spørgeskemaet. Svarene skal bruges som et led i en bosætningsstrategi for Frederikssund Kommune, som skal fremlægges i 2020.

Spørgeskema: https://www.frederikssund.dk/Borger/byudvikling/spoergeskema-by-og-land