Det er nu muligt at afholde foreningens generalforsamling under særlige rammer.

På grund af corona-krisen har bestyrelsen besluttet, at alene generalforsamlingen afholdes, da det er vigtigt at få vedtaget regnskab og budget – samt få valgt medlemmer til bestyrelsen.

Indkaldelse GF juni 2020 (.pdf)

Dagsorden som udsendt tidligere i bladet (.pdf)

For at overholde retningsreglerne og minimere smittefareanbefaler bestyrelsen, at kun én person fra hver parcel møder op, samt atgrundejerne vil gøre brug af fuldmagter, fx for at hjælpe personer der ikke kanmøde op. Foreningens vedtægter giver mulighed for max 3 fuldmagter pr. person.

Der vil være håndsprit, og alle forholdsregler vil bliveoverholdt mht afstand etc. Medbring evt. klapstol, tæppe, pude eller paraply,alt efter vejret. Der vil være øl & vand, men ingen bespisning.

Vi vil senere på året, hvis forholdene tillader det, invitere til Åbent Debatforum med en bid brød og socialt samvær. Mere herom efter sommerferien. Dette vil blive annonceret på hjemmesiden.

Med venlig hilsen
bestyrelsen

Bemærk iøvrigt:

Specifikke regnskabs- og budgetspørgsmål bedes mailet til bestyrelsen (formand@hornsved-grundejer.dk) forud for generalforsamlingen, da vi så har mulighed for at gennemgå bilag, etc. før mødet.
Alle grundejere har modtaget en skriftlig indkaldelse jævnfør foreningens vedtægter. Du kan også finde indkaldelsen her.

Skulle du mod forventning ikke have modtaget indkaldelsen, så er din adresse formodentligikke korrekt opført på vores medlemsliste. Du bedes i givet fald oplyse din korrekte adresse til foreningens administrator Herbst Thoregaard Advokater, der kan kontaktes på denne mail: ma@vtc.dk