Så er det tid til den årlige generalforsamling, der afholdes den 22. april i Skovens Forsamlingshus.

Du kan se indkaldelsen til generalforsamlingen her.  Selve generalforsamlingen begynder kl. 11.00, mens den forudgående workshop begynder kl. 10.

I år har vi valgt et fælles tema: ”Hvordan tager vi bedst muligt vare på vores fælles områder i dag og i fremtiden?” Det handler om veje, fællesarealer og rabatter. Derudover vil udvalgsformændene rotere mellem bordene for øvrigt input til udvalgene.

Bestyrelsen håber rigtigt mange grundejere vil møde op og give deres input til at bevare og udvikle vores dejlige område.

Ingen tilmelding nødig, møde bare op kl. 10:00.