Hornsved Grundejerforening har indgået en aftale med Landkolonien Jomsborg.

Grundejerforeningens medlemmer må gerne færdes til fods, foretage kortvarigt ophold og bade fra strandarealet (arealet mellem daglig lavvandslinje og den sammenhængende landvegetion) foran Jomsborg, mod at man respekterer, at området ovenfor hybenbuskene er Jomsborgs private grund.

Passage gennem Jomsborg fra Jomsborgvej til stranden og tilbage er naturligvis ikke tilladt, som respekt for den almindelige ejendomsret.