Bestyrelsen mødes med jævne mellemrum for at varetage grundejerforeningens interesser. Du kan nu se de planlagte mødedatoer her

Du er velkommen til at kontakte formanden, hvis der er emner, som du synes, at bestyrelsen bør drøfte på det forestående møde.