Hornsved Grundejerforenings “Hegn og Hæk” udvalg meddeler, at der i løbet af uge 38/39 vil blive kørt endnu en kørsel i grundejerforeningens område. Der kontrolleres om de grundejere, der tidligere har modtaget en henstilling om klipning/beskæring af hække og træer, har foretaget dette.

Efterfølgende vil manglende klipning/beskæring blive videresendt til vejmyndigheden i Frederikssund Kommune.