Grundejerforeningen er opmærksom på, at der er steder hvor rabatterne er blevet bløde og ustabile efter nedlægning af fiber. Vi er i dialog med Wizer for at få bragt forholdene i orden.