Så er den ny hjemmeside gået i luften!

Hensigten har været at skabe en mere tidssvarende hjemmeside, der gøre det lettere at dele information med grundejerforeningens aktuelle og kommende medlemmer.

I begyndelsen vil der forventeligt være behov for nogle tilpasninger, og tilføjelser af information. Det vil blive rettet til efterhånden.

Meld endelig tilbage, hvis du har kommentarer eller forslag.