Nyheder

Hornsved Bladet 2019 er udkommet 

Så er grundejerforeningens årlige blad, Hornsved Bladet udkommet og sendt til den adresse, som du har oplyst til foreningen. Bladet indeholder bl.a. invitationen til generalforsamlingen den 28. april, foreningens regnskab/budget og meget mere. Skulle du ikke have...

læs mere

Tid til at have hunde i snor

Husk at det er et lovkrav at holde hunde i snor på stranden i sommerhalvåret (april til og med september). Det gælder naturligvis også strandene ved grundejerforeningen. Du kan læse mere om hunde i naturen her:...

læs mere

Hvad giver værdi ved at bo i Frederikssund Kommune?

Frederikssund kommune har bedt grundejerforeningen om at gøre opmærksom på følgende:. Kommunens udvalg for By og Land vil gerne spørge kommunens borgere om, hvad der giver værdi ved at bo i Frederikssund Kommune. Spørgeskemaet består af 16 spørgsmål og tager cirka 10...

læs mere

Hastighedsundersøgelse

Bestyrelsen for grundejerforeningen vil gerne bidrage til, at det er sikkert for børn og voksne at bevæge sig rundt i området. Flere har konstateret, at der nu og da bliver kørt endog temmelig stærkt på vores veje. På den baggrund har bestyrelsen besluttet at fortage...

læs mere

Høring: Gravearbejde Jomsborgvej og Hjortevej

Grundet nedgravning af bredbånd/fiber (erhvervsmæssigt) fra Jomsborg til hjørnet af Gl. Kulhusevej og Hjortevej, graves der i græsrabatter, over veje og indkørsler i den ene side af disse veje. Der skulle forud for gravearbejdet være afholdt partshøring. Dette er ikke...

læs mere

Generalforsamling: 28. april 2019

Så er det allerede nu muligt at sætte kryds i kalenderen for Generalforsamling 2019. Det bliver den 28. april i Skovens Forsamlingshus. Det er her, hvor grundejerforeningens medlemmer - under hyggelige former - mødes for at drøfte foreningens aktiviteter og træffe...

læs mere

Drænaktiviteter

Grundejerforeningen har gennemført en del aktiviteter for at få områdets dræn til at fungere optimalt. 1. En oversvømmelse på Tjørnevej resulterede i, at drænforløbet Tjørnevej – Pilevej skulle ses nærmere igennem. Det viste sig at der var væsentlige problemer der...

læs mere

Græsslåning…

Larm fra græsslåmaskiner kan til tider gøre det mindre hyggeligt at opholde sig i haven. Derfor har grundejerforeningen fælles regler for tider for græsslåning. Ideen er at sikre, at vi også har perioder, hvor der er ro i området. Reglerne gælder i øvrigt også andet...

læs mere

Beplantning og trafik

Er din beplantning med til at gøre det mindre sikkert at færdes i området? Flere steder er hække og træer desværre vokset så meget, at det er svært for fodgængere at færdes i vejsiden, ligesom det er svært for bilister at orientere sig ved hjørnegrunde. Tjek gerne om...

læs mere

Asfaltarbejde: Fjordstien, Alholmvej m.fl.

Grundejerforeningen gør løbende et stykke arbejde for at holde vores veje i god stand. Fra uge 25 vil revner i asfalten på diverse veje blive udbedret, og i uge 27 (tirsdag, onsdag og torsdag) gælder det Fjordstien og stykket af Alholmvej ved Kratvej.

læs mere