Nyheder

Skelpælemarkeringerne ved Fjordslugten

En den medlemmer har henvendt sig om skelpælemarkeringer opsat på fællesarealer ved Fjordslugten. Pælemarkeringerne er opsat, hvor skelpælene hele tiden har været, men skjulte, hvorfor der var opstået tvivl om, hvor skellet ind til naboen er. Dette er nu løst til...

læs mere

Aflysning af Åbent debatmøde

Grundet coronaforholdsregler aflyser HGFs bestyrelse det varslede Åbent debatmøde, som oprindeligt skulle være afholdt forud for generalforsamlingen 2020 og som vi varslede, at vi ville holde her i efteråret 2020. Vi håber i stedet at afholde det i 2021, når...

læs mere

 Status på arbejde ved Hjortevej, hegn og nye skilte

Arbejdet med beskæring af bevoksningen på fællesarealet ved Hjortevej er nu afsluttet. Der sker således ikke fældning af fyrretræerne. På dette areal og på grundejerforeningens øvrige arealer vil der i efteråret blive foretaget almindelig slåning af græs, hyben,...

læs mere

Rydnings- og beskæringsarbejder på fællesarealet ved Hjortevej

Det tidligere varslede rydnings-og beskæringsarbejde på fællesarealet ved Hjortevej påbegyndes i uge 34. Arbejdet vil bestå af: Fældning af gyvel og små ege træer samt død bevoksning i området. Alt bortkøres her fra og stubbene skæres så langt ned som muligt. De andre...

læs mere

Den indkaldte generalforsamling er aflyst

Kære medlemmer af HGF På grund af regeringens forlængelse af forsamlingsforbuddet, er vi desværre nødt til at aflyse den indkaldte generalforsamling den 26/4 i Skovens Forsamlingshus. Ny generalforsamling vil blive indkaldt med vedtægtsmæssigt varsel skriftligt til...

læs mere

Hornsved Bladet med invitation til generalforsamling

Så er 71. årgang af Hornsved Bladet udkommet. I bladet finder du bl.a. invitationen til generalforsamlingen, bestyrelsens beretning samt regnskab og budget for foreningen. Generalforsamlingen er for mange måneder siden fastlagt til den søndag den 26. april i Skovens...

læs mere

Forestående asfaltarbejder i området

I den følgende periode vil nedenstående arbejde blive udført i området: Opretning og udlægning af stabil på Strandkrogen: Tirsdag 14/4 Udgravning m.m. til asfalt på Strandkrogen og Hejrevej 17a-17b: Onsdag 15/4 Asfaltudlægning fra. 16/04  og 3 dage frem  Vi håber at I...

læs mere

Vejarbejde

Inden for de næste 14 dage, vil vores vejfolk på at anlægge anlæg af 2 nye grusveje, i stedet for de nuværende græsveje, som er kørt godt op pga. den megen regn. Det drejer sig om forlængelsen af Strandvejen, fra klintevej til enden nordpå, og ligeledes det sidste...

læs mere