Nyheder

Hastighedsmåling på vejene

Vi har alle interesse i, at trafiksikkerheden er i højsædet i området. På den baggrund har grundejerforeningen i juni måned fået gennemført målinger af, hvor stærkt der egentligt bliver kørt på vores veje. Der blev fortaget målinger 2 steder på Isefjordsvej, et sted...

læs mere

Fra Vejlauget:

Det grus der er udlagt langs vejene var en fejl fra NCCs side. Gruset vil blive fjernet, og erstattet med grus med mindre sten.

læs mere

Reparation af veje

Fra i næste uge (uge 24) og 2 uger frem vil der blive lagt nyt asfalt på et stykke af Rylevej, og så vil Nordsvinget og Hejre Sidevej få udbedret gruset. Endvidere vil alle veje blive gennemgået for revner og forsejlet, og gruskanter vil blive fyldt op.

læs mere

Jomsborgsagen lukket!

Hornsved Grundejerforening har indgået en aftale med Landkolonien Jomsborg. Grundejerforeningens medlemmer må gerne færdes til fods, foretage kortvarigt ophold og bade fra strandarealet (arealet mellem daglig lavvandslinje og den sammenhængende landvegetion) foran...

læs mere

Generalforsamling 2019 er afholdt 

Søndag den 28. april afholdt vi vores årlige generalforsamling i grundejerforeningen, hvor med ca. 100 engagerede medlemmer mødte op. Inden generalforsamlingen fik vi morgenmad og en hyggelig snak.Regnskab og budget blev vedtaget og vedtægterne opdateret....

læs mere

Hornsved Bladet 2019 er udkommet 

Så er grundejerforeningens årlige blad, Hornsved Bladet udkommet og sendt til den adresse, som du har oplyst til foreningen. Bladet indeholder bl.a. invitationen til generalforsamlingen den 28. april, foreningens regnskab/budget og meget mere. Skulle du ikke have...

læs mere

Tid til at have hunde i snor

Husk at det er et lovkrav at holde hunde i snor på stranden i sommerhalvåret (april til og med september). Det gælder naturligvis også strandene ved grundejerforeningen. Du kan læse mere om hunde i naturen her:...

læs mere

Hvad giver værdi ved at bo i Frederikssund Kommune?

Frederikssund kommune har bedt grundejerforeningen om at gøre opmærksom på følgende:. Kommunens udvalg for By og Land vil gerne spørge kommunens borgere om, hvad der giver værdi ved at bo i Frederikssund Kommune. Spørgeskemaet består af 16 spørgsmål og tager cirka 10...

læs mere

Hastighedsundersøgelse

Bestyrelsen for grundejerforeningen vil gerne bidrage til, at det er sikkert for børn og voksne at bevæge sig rundt i området. Flere har konstateret, at der nu og da bliver kørt endog temmelig stærkt på vores veje. På den baggrund har bestyrelsen besluttet at fortage...

læs mere

Høring: Gravearbejde Jomsborgvej og Hjortevej

Grundet nedgravning af bredbånd/fiber (erhvervsmæssigt) fra Jomsborg til hjørnet af Gl. Kulhusevej og Hjortevej, graves der i græsrabatter, over veje og indkørsler i den ene side af disse veje. Der skulle forud for gravearbejdet være afholdt partshøring. Dette er ikke...

læs mere