Nyheder

Vejarbejde

Inden for de næste 14 dage, vil vores vejfolk på at anlægge anlæg af 2 nye grusveje, i stedet for de nuværende græsveje, som er kørt godt op pga. den megen regn. Det drejer sig om forlængelsen af Strandvejen, fra klintevej til enden nordpå, og ligeledes det sidste...

læs mere

Hvis man har hund

Kære grundejere Vi har fået mange henvendelser vedrørende hundesager på det sidste. Hunde til gene og fare for andre. Løsgående hunde, som ikke er under kontrol, m.m. Derfor har bestyrelsen udarbejdet en udførlig redegørelse, som vi opfordrer til, at I læser/henviser...

læs mere

Hastighedsmåling på vejene

Vi har alle interesse i, at trafiksikkerheden er i højsædet i området. På den baggrund har grundejerforeningen i juni måned fået gennemført målinger af, hvor stærkt der egentligt bliver kørt på vores veje. Der blev fortaget målinger 2 steder på Isefjordsvej, et sted...

læs mere

Fra Vejlauget:

Det grus der er udlagt langs vejene var en fejl fra NCCs side. Gruset vil blive fjernet, og erstattet med grus med mindre sten.

læs mere

Reparation af veje

Fra i næste uge (uge 24) og 2 uger frem vil der blive lagt nyt asfalt på et stykke af Rylevej, og så vil Nordsvinget og Hejre Sidevej få udbedret gruset. Endvidere vil alle veje blive gennemgået for revner og forsejlet, og gruskanter vil blive fyldt op.

læs mere

Jomsborgsagen lukket!

Hornsved Grundejerforening har indgået en aftale med Landkolonien Jomsborg. Grundejerforeningens medlemmer må gerne færdes til fods, foretage kortvarigt ophold og bade fra strandarealet (arealet mellem daglig lavvandslinje og den sammenhængende landvegetion) foran...

læs mere

Generalforsamling 2019 er afholdt 

Søndag den 28. april afholdt vi vores årlige generalforsamling i grundejerforeningen, hvor med ca. 100 engagerede medlemmer mødte op. Inden generalforsamlingen fik vi morgenmad og en hyggelig snak.Regnskab og budget blev vedtaget og vedtægterne opdateret....

læs mere

Hornsved Bladet 2019 er udkommet 

Så er grundejerforeningens årlige blad, Hornsved Bladet udkommet og sendt til den adresse, som du har oplyst til foreningen. Bladet indeholder bl.a. invitationen til generalforsamlingen den 28. april, foreningens regnskab/budget og meget mere. Skulle du ikke have...

læs mere

Tid til at have hunde i snor

Husk at det er et lovkrav at holde hunde i snor på stranden i sommerhalvåret (april til og med september). Det gælder naturligvis også strandene ved grundejerforeningen. Du kan læse mere om hunde i naturen her:...

læs mere

Hvad giver værdi ved at bo i Frederikssund Kommune?

Frederikssund kommune har bedt grundejerforeningen om at gøre opmærksom på følgende:. Kommunens udvalg for By og Land vil gerne spørge kommunens borgere om, hvad der giver værdi ved at bo i Frederikssund Kommune. Spørgeskemaet består af 16 spørgsmål og tager cirka 10...

læs mere