Nyheder

Hastighedsundersøgelse

Bestyrelsen for grundejerforeningen vil gerne bidrage til, at det er sikkert for børn og voksne at bevæge sig rundt i området. Flere har konstateret, at der nu og da bliver kørt endog temmelig stærkt på vores veje. På den baggrund har bestyrelsen besluttet at fortage...

læs mere

Høring: Gravearbejde Jomsborgvej og Hjortevej

Grundet nedgravning af bredbånd/fiber (erhvervsmæssigt) fra Jomsborg til hjørnet af Gl. Kulhusevej og Hjortevej, graves der i græsrabatter, over veje og indkørsler i den ene side af disse veje. Der skulle forud for gravearbejdet være afholdt partshøring. Dette er ikke...

læs mere

Generalforsamling: 28. april 2019

Så er det allerede nu muligt at sætte kryds i kalenderen for Generalforsamling 2019. Det bliver den 28. april i Skovens Forsamlingshus. Det er her, hvor grundejerforeningens medlemmer - under hyggelige former - mødes for at drøfte foreningens aktiviteter og træffe...

læs mere

Drænaktiviteter

Grundejerforeningen har gennemført en del aktiviteter for at få områdets dræn til at fungere optimalt. 1. En oversvømmelse på Tjørnevej resulterede i, at drænforløbet Tjørnevej – Pilevej skulle ses nærmere igennem. Det viste sig at der var væsentlige problemer der...

læs mere

Græsslåning…

Larm fra græsslåmaskiner kan til tider gøre det mindre hyggeligt at opholde sig i haven. Derfor har grundejerforeningen fælles regler for tider for græsslåning. Ideen er at sikre, at vi også har perioder, hvor der er ro i området. Reglerne gælder i øvrigt også andet...

læs mere

Beplantning og trafik

Er din beplantning med til at gøre det mindre sikkert at færdes i området? Flere steder er hække og træer desværre vokset så meget, at det er svært for fodgængere at færdes i vejsiden, ligesom det er svært for bilister at orientere sig ved hjørnegrunde. Tjek gerne om...

læs mere

Asfaltarbejde: Fjordstien, Alholmvej m.fl.

Grundejerforeningen gør løbende et stykke arbejde for at holde vores veje i god stand. Fra uge 25 vil revner i asfalten på diverse veje blive udbedret, og i uge 27 (tirsdag, onsdag og torsdag) gælder det Fjordstien og stykket af Alholmvej ved Kratvej.

læs mere

Asfaltering af Fjordstien

Asfaltering af Fjordstien var oprindeligt planlagt til 2017. Imidlertid måtte arbejdet udsættes, da asfaltfirmaet ikke kunne komme frem for beplantningen langs vejen. Fjordstien er nu sat til at blive asfalteret i 2018, og der er i den forbindelse behov for, at...

læs mere

Forslag til vedtægtsændringer

På den kommende generalforsamling vil der blive stillet forslag til vedtægtsændringer, da der er behov for en opdatering. Der er ikke revolutionerende nyt denne gang i ændringsforslagene, og det er et fortsat stykke arbejde at gøre disse vedtægter så operative og...

læs mere

Indkaldelse til generalforsamling og workshop d. 22. april

Så er det tid til den årlige generalforsamling, der afholdes den 22. april i Skovens Forsamlingshus. Du kan se indkaldelsen til generalforsamlingen her.  Selve generalforsamlingen begynder kl. 11.00, mens den forudgående workshop begynder kl. 10. I år har vi valgt et...

læs mere