På foreningens seneste generalforsamling valgte medlemmerne 2 nye medlemmer til bestyrelsen, der nu er konstitueret og i gang med de forhåndenværende opgaver.

Vi i bestyrelsen er meget glade for de snakke vi fik i forbindelse med generalforsamlingen og den tilknyttede workshop. Vi vil naturligvis fortsat meget gerne være i dialog med medlemmerne og høre jeres bud på, hvordan vi kan få en endnu bedre grundejerforening.

For alle i bestyrelsen gælder det, at vi engagerer os frivilligt for at bidrage til at sikre et godt fællesskab i foreningen og sikre, at det bliver så attraktivt som muligt at have sommerhus i området.

Formand er fortsat Tina Theilgaard.
Tina Theilgaard er 60 år og konsulent med speciale i undervisningsteknik og eksamensteknik. Hun har haft sommerhus i området i ca. 20 år. Hun har lang og positiv erfaring med frivilligt bestyrelsesarbejde og kan lide at være forankret i lokalsamfundet. Tinas fokus er primært på overordnede opgaver, økonomi og vedtægter samt sikre at samarbejdet i bestyrelsen.

Næstformand er fortsat Dennis Møller-Andersen, der også står for hæk og hegn
Dennis har været statsansat i mange år, inden han gik på pension. Han har haft sommerhus her siden 2004. Dennis vil fortsat stå for hæk og hegn, hvor han bl.a. vil hjælpe til, at området er pænt og rydeligt.

Bjarne Steenstrup står fortsat for fællesarealerne
Bjarne er 71 år og muremester og bl.a. også formand for Gentofte Murermesterforening. Hans forældre og siden ham selv har haft sommerhus her siden 1947. Bjarne har interesse for områdets historie og udvikling, hvor han vil tage sig godt af vores fællesarealer.

Tina Ellesgaard vil fortsat arbejde med vores vejanlæg
Tina Ellesgaard er 47 og arbejder som arbejdsmiljøkonsulent. Hun har haft sommerhus i området siden 2012 og vil fortsat arbejde med at sikre, at vores veje vedligeholdes, og at de få udestående veje asfalteres.

Johnny Holst vil fortsat arbejde med hjemmeside og blad
Johnny er 44 år og er energipolitisk rådgiver. Han har haft sommerhus her siden 2015. Han står for den ny hjemmeside, der sammen med Hornsvedbladet skal bidrage til at holde medlemmerne orienteret om foreningens virke.

Kristian Georg Madsen er nyt medlem og vil arbejde med dræn
Kristian er 63 og underviser på en proffesionshøjskole frem til efteråret, hvor han går på pension. Han er kommet i området siden 1971 og har haft sit nuværende sommerhus siden 1992. Kristian tager nu sin tørn i bestyrelsen, hvor han sammen med Preben vil fokusere på at håndtere vores lokale problemer med at dræne vandet væk fra vores områder, hvilket jo er et stigende problem.

Preben Byberg er nyt medlem og vil ligeledes arbejde med dræn
Preben er 63 og maskinmester i teknisk afdeling på et hospital, hvor hans fokus er elforsyning. Inden længe går han på pension. Han har haft hus i området siden 1975. Sammen med Kristian vil han få vores dræn til at fungere bedst muligt.

Niels Vrist er trådt ud af bestyrelsen, der gerne vil takke ham for sin indsats på drænposten.