Flere har spurgt om, hvad det er for et gravearbejde, der foregår på fællesarealet imellem Bakkevej og Nattergalevej. Som det kan ses, så er det et større arbejde, som vi har sat i gang. Vi været nødsaget til at omlægge et drænforløb der lå bl.a. langs Strandvej og ind på grunden Strandvej 47 B. På denne grund har/havde vi en brønd, der gennem tiden har været problemer med bl.a. på grund af trærødder, der vokser ind i drænene. Dette drænforløb afvander bl.a. matriklerne omkring Engblommevej og Nattergalevej. Drænet er nu lagt et godt stykke inde på fællesarealet, så det ikke længere ligger på privat grund.

Desuden har vi på fællesarealet overfor Mosestien opgravet drænet, fordi hoveddrænet mellem fællesarealet og Strandvej 33 var tilstoppet og ikke kunne renses igennem. Dette drænforløb afvander matrikler fra bl.a. Jægerstien, Fyrrevej og Pilevej. Vi håber nu, at drænproblemer generelt er løst, men vi holder øje.