Der er nu lavet græsarmering ved Højen, så det bliver lettere at komme ned til stranden. Løsningen skulle gerne sikre mod slidtage fra de heste der færdes i området.

Samtidig er de nærliggende bænke blevet renoveret, så man fortsat kan nyde udsigten derfra.

Der er også et gelnder på vej til trappen ved Fjordslugten, så også ældre beboere trygt kan bruge denne del af vores fællesarealer. Det var et af de ønsker, der blev fremsat ved den seneste generalforsamling.

Der vil også blive slået græs på arealet.