Så går vi i gang med efterårets vejrenovering i Hornsved Grundejerforening.

I denne omgang er der tale om, at der lægges nyt slidlag i krydset Mosestien/Strandvej og i sammenløbet af Tjørnevej/Poppelvel.

Dette arbejde vil finde sted 29.-30. september.

Der vil også blive repareret et antal huller i vejene rundt omkring i foreningen, ligesom der bliver tætnet et større antal revner i asfalten.

Der har været en del kørsel med tunge køretøjer hen over året. Dette kombineret med de kraftige regnskyl vi har oplevet, er mange steder gået hårdt ud over vejkanter og rabatter. Ligesom en del grus har flyttet sig.

Som udgangspunkt er det den enkelte grundejer der står for opgaven med at feje og jævne.

For at støtte op om det, og for at fjerne højdeforskelle op til vejen, har vi bestilt en kørsel der efterser og regulerer huller og kantgrus rundt i foreningen.