I Hornsved Grundejerforeningens blad for 2022 er der omtalt en retssag mod Grundejerforeningen og Bådelaug Nord. Retssagen vedrører ret til at benytte Fjordstien og Tangstien.

Sagen er nu hævet.

På Hornsved Grundejerforening facebookside, ligger der den 22.09.2021 et opslag om ret til brug af Tangstien.