Det tidligere varslede rydnings-og beskæringsarbejde på fællesarealet ved Hjortevej påbegyndes i uge 34. Arbejdet vil bestå af:

  • Fældning af gyvel og små ege træer samt død bevoksning i området. Alt bortkøres her fra og stubbene skæres så langt ned som muligt.
  • De andre større fyrretræer stammes lidt op samt tyndes lidt.
  • Den store røn bliver også stående men stammes op.
  • Ved bådlauget røres intet, kun buskene der står op af hegnet fjernes.

Vi håber området bliver mere åbent og venligt med dette arbejde. Desværre kan vi endnu ikke fjerne hegnet, og sikre at arealet ikke bruges til parkering ved udlægning af større natursten, idet Kystdirektoratet endnu ikke har taget stilling her til.

Der vil snarest blive sat nye skilte op ved alle grundejerforeningens fællesarealer.