En den medlemmer har henvendt sig om skelpælemarkeringer opsat på fællesarealer ved Fjordslugten. Pælemarkeringerne er opsat, hvor skelpælene hele tiden har været, men skjulte, hvorfor der var opstået tvivl om, hvor skellet ind til naboen er. Dette er nu løst til alles tilfredshed.

Der er ingen beslutninger om salg/bebyggelse af arealet. Et evt. forslag her om, skal efter bestyrelsens opfattelse, for at kunne gennemføres, forelægges og vedtages på en generalforsamling, hvilket ikke er tilfældet.

Håber herefter igangværende rygter her om er tilbagevist.