Det er tid til at nyde den lunefulde danske sommer, og sommerhusfolket rykker for alvor udenfor, når vejret er til det. Det betyder hygge i haven for nogle, og græsslåning og små byggeprojekter for andre. Og der skal naturligvis være plads til det hele.

Grundejerforeningens medlemmer har for mange år siden besluttet nogle få simple fælles regler, der skal medvirke til, at man ikke kommer til at genere naboerne med støj, ligesom de samtidig hjælper til at sikre rolige sommeraftener for alle.

Det fremgår derfor af vedtægterne, at:

”Brugen af motorplæneklippere, motorsave og andre støjende redskaber, må kun finde sted: Hverdage fra kl. 09.00 til 19.00 samt søn- og helligdage fra kl. 09.00 til kl. 12.00.” 

Ligeledes fremgår det at den lidt gammeldags tekst, at:

”Radio herunder stereoanlæg, grammofon og andre musikinstrumenter må kun benyttes med skyldig hensyntagen til de omkringboende, og ved udendørs selskabelighed skal der vises samme hensyn.”

Ingen regler kan dog erstatte en åben snak med naboen om, hvordan I i øvrigt bedst tager hensyn til hinanden i havesæsonen.