Arbejdet med beskæring af bevoksningen på fællesarealet ved Hjortevej er nu afsluttet. Der sker således ikke fældning af fyrretræerne.

På dette areal og på grundejerforeningens øvrige arealer vil der i efteråret blive foretaget almindelig slåning af græs, hyben, brombær, og andet uønsket bevoksning, så arealerne ikke springer i skov.

Som noget helt ekstraordinært har grundejerforeningen fået fjernet 70 ton tang fra strand. For at imødegå enhver rygtedannelse om udgifterne her til, kan disse oplyses til kr. 25.000,-

Hegnet ved Hjortevej bliver nu fjernet og der udlægges natursten, der skal forhindre parkering/kørsel på arealet. Lågen ved Bådlauget bevares, ligesom der etableres ny låge ved hjørnet på Hjortevej.

På alle grundejerforeningens arealer vil der blive opsat nye skilte, som vist her, til afløsning af de gamle hvide skilte. Skiltene opsættes så hurtigt som muligt. Se skiltene her

Læs retningslinjer for færdsel med hund.