Nu er en dejlig lang og varm sommer gået på hæld. Vi har i 2022 oplevet en del henvendelser fra grundejere, som føler sig generet af støj fra naboer. Det kan være alt fra havearbejde og byggeri til musik ofte sent om aftenen/natten. Vi har i vores vedtægter regler for hvornår der må bruges haveredskaber og andre støjende maskiner. Du finder vedtægterne her på grundejerforeningens hjemmeside.

Vedrørende nabostøj er det en privat sag mellem grundejerne, som bestyrelsen ikke kan gå ind i.  Grundejerne må selv prøve at løse sagerne med en snak over hækken. Vi henviser endvidere til følgende vejledning ift. nabostøj. Nabostøj (borger.dk)