Det fremgår af grundejerforeningens vedtægter, at vi som grundejere har pligt til at vedligeholde arealerne ud mod foreningens veje. Det betyder bl.a., at beplantningen langs vej skal være beskåret, så færdsel kan foregå uhindret, og at særligt vejhjørnerne skal vedligeholdes for at sikre oversigtsforholdene. Det bidrager til at skabe bedre trafiksikkerhed for alle os, der bevæger os rundt i området.

Hvert år foretager bestyrelsen en såkaldt servitutkørsel på foreningens veje med henblik på at tilse, at alle lever op til deres forpligtelser i forhold til nævnte vedligehold. I år vil der være særligt fokus på oversigtsforholdene i områdets vejkryds. Manglende vedligehold vil i første omgang medføre, at bestyrelsen konktakter grundejeren med henblik på at få rettet op på forholdene.

Du kan læse mere her, hvor der også er et link til kommunens krav til grundejere hvad angår hæk mod vej, fortov og sti.