Bestyrelsen har besigtiget beplantning/hæk/hegn og udhængende træer, da der mange steder i grundejerforeningen er problemer med sigtbarhed, gangforhold og kørsel. Vi vil i den kommende tid kontakte de grundejere, som ikke har beskåret som foreskrevet i vores vedtægter og kommunens og vejlovens bestemmelser. Vi har den sidste tid fået mange klager herom, da fx renovation, hjemmepleje og varevogne nogle steder ikke kan komme frem grundet grene, der hænger ud over vejene. Læs også gerne vedhæftede indlæg i lokalavisen forleden. Vi håber mange vil gøre brug af det gode efterårsvejr til at få disse sager bragt i orden, før vi retter henvendelse til hver enkelt grundejer via vores administrator. Hvis ikke forholdene bringes i orden, kan der gives påbud fra Frederikssund Kommune.