Inden for de næste 14 dage, vil vores vejfolk på at anlægge anlæg af 2 nye grusveje, i stedet for de nuværende græsveje, som er kørt godt op pga. den megen regn. Det drejer sig om forlængelsen af Strandvejen, fra klintevej til enden nordpå, og ligeledes det sidste stykke af Klintevej, fra Valmuevej og til enden af Klintevej østpå.

Strandkrogen vil blive afhøvlet og et nyt lag grus vil blive udlagt.

I løbet af foråret, vil rampen på hejre sidevej blive forlænget, de 2 T kryds i begge ender af Rosenvej vil få nylagt slidlag, Bakkevej, fra Mågevej og op til Kratvej vil ligeledes få lagt nyt slidlag, samtidig med at rødderne fra de store træer, der har forvoldt skaderne på vejbelægningen vil blive beskåret, og det beskadigede stykke ud for nr. 4 på Tjørnevej vil blive repareret.

For at genere så lidt som muligt, vil arbejdet blive udført på hverdag, og forsøgt afsluttet inden weekend.