Bådelaug

På Hornsved Grundejerforenings område er der 2 bådelaug, Bådelaug Syd og Bådelaug Nord.

Hornsved Bådelaug Syd er placeret i forbindelse med fællesarealet ved Hjortevej.

Hornsved Bådelaug Nord er placeret i forbindelse med fællesarealet ved Fjordslugten.

Bådelaugene er selvstændige enheder under Hornsved Grundejerforening og har deres egne bestyrelser.

Alle henvendelser vedrørende bådelaugenes ventelister m.m. skal ske til bådelaugene.

Bådelaug Nord

Formand: Jan Steffen, Amagerbrogade 57, 3.th., 2300 København S. Sommerhus adr.: Strandvej 84

Bådellaug Syd

Formand
Peter B. Jensen
Tlf. 2064 0340
E-mail: peterbodekaerjensen@gmail.com

Ophalervogn kan lejes for 25 kr./timen
Finn Kristensen
Tlf. 4031 0875

Bådpladser
Randi Gadgaard
Tlf. 3048 1118
E-mail: hornsved-syd@outlook.dk