Bådelaug

På Hornsved Grundejerforenings område er der 2 bådelaug, Bådelaug Syd og Bådelaug Nord.

Hornsved Bådelaug Syd er placeret i forbindelse med fællesarealet ved Hjortevej.

Hornsved Bådelaug Nord er placeret i forbindelse med fællesarealet ved Fjordslugten.

Bådelaugene er selvstændige enheder under Hornsved Grundejerforening og har deres egne bestyrelser.

Alle henvendelser vedrørende bådelaugenes ventelister m.m. skal ske til bådelaugene.

Bådelaug Nord

Formand: Jan Steffen, Amagerbrogade 57, 3.th., 2300 København S. Sommerhus adr.: Strandvej 84

Bådellaug Syd

Formand: Peter B. Jensen, tlf. 20640340

Ophalervogn kan lejes for 25,00 kr. i timen hos Finn Kristensen, Gl. Kulhusvej 94 (4753 0129) eller Peter Jørgensen, Strandkrogen 2 (4753 0460)

Vedr. bådpladser henvendelse til Peter Jørgensen nævnt ovenfor (pej@brnet.dk)