Bestyrelsen

Bestyrelsen er valgt af grundejerforeningens medlemmer og har til opgave at varetage medlemmernes interesser efter foreningens vedtægter.

Kontaktdata for bestyrelsen og de enkeltes ansvarområder fremgår nedenfor.

Formand, økonomi og ansvarshavende redaktør

Tina Theilgaard

Mobil: 2442 1256
E-mail: formand@hornsvedgf.dk

Næstformand + Dræn

Kristian Georg Madsen

Mobil: 2217 8127
E-mail: draen@hornsvedgf.dk

Bestyrelsesmedlem

Randi Gadgaard

Mobil: 3048 1118
E-mail: some@hornsvedgf.dk

Dræn

Preben Byberg

Mobil: 2947 0284
E-mail: draen@hornsvedgf.dk

Hegn og hæk

Dennis Møller-Andersen

Mobil: 4057 3743
E-mail: hegn@hornsvedgf.dk

Fællesarealer

Torben Kirkbøl

E-mail: arealer@hornsvedgf.dk

Veje

Kenneth Høj

E-mail: veje@hornsvedgf.dk

Hjemmeside og blad

Tina Theilgaard

Mobil: 2442 1256
E-mail: formand@hornsvedgf.dk

Administration (kontingent/regnskab)

Lund, Elmer og Sandager
Kalvebod Brygge 39-41
1560 Kbh. V

Telefon: 3330 0200
E-mail: Lene Baand Saabye lbs@les.dk