Bestyrelsen

Bestyrelsen er valgt af grundejerforeningens medlemmer og har til opgave at varetage medlemmernes interesser efter foreningens vedtægter.

Ejendomsmæglere bedes kontakte grundejerforeningens administrationsfirma i forbindelse med salg af ejendomme. Se kontaktinfo nedenfor.

Kontaktdata for bestyrelsen og de enkeltes ansvarområder fremgår nedenfor.

Formand

– Økonomi
– Ansvarshavende redaktør, hjemmeside og blad
Facebook

Tina Theilgaard

Mobil: 24 42 12 56
E-mail: formand@hornsvedgf.dk

Næstformand + Dræn

Kristian Georg Madsen

Mobil: 22 17 81 27
E-mail: draen@hornsvedgf.dk

Dræn

Preben Byberg

Mobil: 29 47 02 84
E-mail: draen@hornsvedgf.dk

Hegn og hæk

Ingrid Tange

Mobil: 23 61 20 23
E-mail: hegn@hornsvedgf.dk

Fællesarealer

Torben Kirkbøl

Mobil: 27 24 05 01
E-mail: arealer@hornsvedgf.dk

Veje

Kenneth Høj

Mobil: 25 85 45 98
E-mail: veje@hornsvedgf.dk

Administration (kontingent/regnskab)

Lund, Elmer og Sandager
Kalvebod Brygge 39-41
1560 Kbh. V

Telefon: 33 30 02 00
E-mail: Lene Baand Saabye lbs@les.dk

Privat handel. I forbindelse med privat handel bedes grundejerforeningens administrator kontaktes. Se kontaktinfo ovenfor.