Veje

Vedligeholdelse af veje i Hornsved Grundejerforening

Der er ca. 18 km vej i Hornsved Grundejerforening, som skal vedligeholdes. Ca. 95 % af vejene er asfalterede, resten er grusveje.

Grundejerforeningens veje har status som privat fællesveje, hvorfor vedligeholdelse af veje og rabatter påhviler den enkelte grundejer.

Generalforsamlingen har dog besluttet, at det er grundejerforeningen der står for vedligeholdelse af vejene, og til denne vedligeholdelse opkræves et særligt vejbidrag.

Bestyrelse har sammen med et asfaltfirma udarbejdet en vedligeholdelsesplan af vejene, hvor der prioriteres efter vejenes tilstand og det afsatte budget.

Det er fortsat den enkelte grundejers pligt at vedligeholde rabatten ud for egen grund.

Du finder hvem der varetager dette arbejdsområde på siden Bestyrelsen.