Hegn og hæk

Bemærk at man som grundejer selv har ansvar for at vedligeholde rabatten samt beskære træer, så de ikke generer færdslen.

Du kan læse mere om krav og regler hos Frederikssund Kommune

Hegn

Grundejerforeningens vedtægter pålægger bestyrelsen at tilse at de servitutter, der er pålagt grundene overholdes. I den anledning foretages årligt den såkaldte ”Servitutkørsel”, hvor Hornsved Grundejerforenings vejareal (ca. 21 km) besigtiges med henblik på at konstatere, at træer og buske er beskåret, så beboerne kan færdes på vejene og i rabatterne uden at skulle dukke sig for at komme under lavthængende grene eller gå udenom højt græs i rabatterne.

Udhængende træer giver problemer med sigtbarhed, gangforhold og kørsel

Bestyrelsen har besigtiget beplantning/hæk/hegn og udhængende træer, da der mange steder i grundejerforeningen er problemer med sigtbarhed, gangforhold og kørsel. Vi vil i den kommende tid kontakte de grundejere, som ikke har beskåret som foreskrevet i vores vedtægter og kommunens og vejlovens bestemmelser. Vi har den sidste tid fået mange klager herom, da fx renovation, hjemmepleje og varevogne nogle steder ikke kan komme frem grundet grene, der hænger ud over vejene. Læs også gerne vedhæftede indlæg i lokalavisen forleden. Vi håber mange vil gøre brug af det gode efterårsvejr til at få disse sager bragt i orden, før vi retter henvendelse til hver enkelt grundejer via vores administrator. Hvis ikke forholdene bringes i orden, kan der gives påbud fra Frederikssund Kommune.

      

Du finder hvem der varetager dette arbejdsområde på siden Bestyrelsen.