Hegn og hæk

Bemærk at man som grundejer selv har ansvar for at vedligeholde rabatten samt beskære træer, så de ikke generer færdslen.

Du kan læse mere om krav og regler hos Frederikssund Kommune

Hegn

Grundejerforeningens vedtægter pålægger bestyrelsen at tilse at de servitutter, der er pålagt grundene overholdes. I den anledning foretages årligt den såkaldte ”Servitutkørsel”, hvor Hornsved Grundejerforenings vejareal (ca. 21 km) besigtiges med henblik på at konstatere, at træer og buske er beskåret, så beboerne kan færdes på vejene og i rabatterne uden at skulle dukke sig for at komme under lavthængende grene eller gå udenom højt græs i rabatterne.

Du finder hvem der varetager dette arbejdsområde på siden Bestyrelsen.