Nyheder

Medlemsblad og nye adresser

I disse dage kommer medlemsbladet i jeres postkasse på jeres postadresser. Da der hvert år er nogen der er flyttet – og måske glemt at melde flytning – vil nogle blade gå retur. Det sker også at posten fejler, og bladet ikke når frem overhovedet. Der kan dog efter...

læs mere

Giroopkrævning efter betalingsfrist

Da nogle grundejere vil have modtaget giroopkrævning efter betalingsfristen 1.april, vil der i år ikke blive sendt rykkere ud p.t., hvis beløbet ikke er betalt før generalforsamlingens afholdelse.

læs mere

Opkrævning og betaling af kontingent

Bestyrelsen har fået henvendelser fra grundejere der undrer sig over, hvorfor de har fået opkrævninger vedrørende betaling af kontingent, når de plejer at betale over PBS. Årsagen er, at den nye administrator anvender et andet betalingssystem end den tidligere...

læs mere

Generalforsamling 24. april 2022

Hornsved Grundejerforening afholder generalforsamling 2022, søndag den 24. april kl. 11 i Skovens Forsamlingshus. 09:30 – 10:00 morgenmad og indskrivning 10:00 – 11:00 foredrag (nærmere info følger)

læs mere

“Hegn og Hæk” kontrollerer beskæring af hække/træer

Hornsved Grundejerforenings "Hegn og Hæk" udvalg meddeler, at der i løbet af uge 38/39 vil blive kørt endnu en kørsel i grundejerforeningens område. Der kontrolleres om de grundejere, der tidligere har modtaget en henstilling om klipning/beskæring af hække og træer,...

læs mere

Renovering af veje 2021.09

Så går vi i gang med efterårets vejrenovering i Hornsved Grundejerforening. I denne omgang er der tale om, at der lægges nyt slidlag i krydset Mosestien/Strandvej og i sammenløbet af Tjørnevej/Poppelvel. Dette arbejde vil finde sted 29.-30. september. Der vil også...

læs mere

Tangstien/Fjordslugten

Hornsved Grundejerforening ejer fællesarealer ved Fjordslugten, herunder strandejendommen mat.nr 3aa, hvor Bådlaug Nord har sine både liggende. Se udskrift fra OIS.dk Grundejerforeningen har adgangsret til stranden ad det i marken værende vejspor, se kopi af den...

læs mere

GENERALFORSAMLING 2021

Kære grundejere I disse Coronatider er det svært at planlægge noget som helst, men nu har bestyrelsen besluttet at flytte generalforsamling til så sent på året som muligt ifølge vedtægterne, og det bliver 30.maj 2021. Derfor bliver opkrævningerne sendt senere ud i år,...

læs mere

Skelpælemarkeringerne ved Fjordslugten

En den medlemmer har henvendt sig om skelpælemarkeringer opsat på fællesarealer ved Fjordslugten. Pælemarkeringerne er opsat, hvor skelpælene hele tiden har været, men skjulte, hvorfor der var opstået tvivl om, hvor skellet ind til naboen er. Dette er nu løst til...

læs mere

Aflysning af Åbent debatmøde

Grundet coronaforholdsregler aflyser HGFs bestyrelse det varslede Åbent debatmøde, som oprindeligt skulle være afholdt forud for generalforsamlingen 2020 og som vi varslede, at vi ville holde her i efteråret 2020. Vi håber i stedet at afholde det i 2021, når...

læs mere