Nyheder

Den indkaldte generalforsamling er aflyst

Kære medlemmer af HGF På grund af regeringens forlængelse af forsamlingsforbuddet, er vi desværre nødt til at aflyse den indkaldte generalforsamling den 26/4 i Skovens Forsamlingshus. Ny generalforsamling vil blive indkaldt med vedtægtsmæssigt varsel skriftligt til...

læs mere

Hornsved Bladet med invitation til generalforsamling

Så er 71. årgang af Hornsved Bladet udkommet. I bladet finder du bl.a. invitationen til generalforsamlingen, bestyrelsens beretning samt regnskab og budget for foreningen. Generalforsamlingen er for mange måneder siden fastlagt til den søndag den 26. april i Skovens...

læs mere

Forestående asfaltarbejder i området

I den følgende periode vil nedenstående arbejde blive udført i området: Opretning og udlægning af stabil på Strandkrogen: Tirsdag 14/4 Udgravning m.m. til asfalt på Strandkrogen og Hejrevej 17a-17b: Onsdag 15/4 Asfaltudlægning fra. 16/04  og 3 dage frem  Vi håber at I...

læs mere

Vejarbejde

Inden for de næste 14 dage, vil vores vejfolk på at anlægge anlæg af 2 nye grusveje, i stedet for de nuværende græsveje, som er kørt godt op pga. den megen regn. Det drejer sig om forlængelsen af Strandvejen, fra klintevej til enden nordpå, og ligeledes det sidste...

læs mere

Hvis man har hund

Kære grundejere Vi har fået mange henvendelser vedrørende hundesager på det sidste. Hunde til gene og fare for andre. Løsgående hunde, som ikke er under kontrol, m.m. Derfor har bestyrelsen udarbejdet en udførlig redegørelse, som vi opfordrer til, at I læser/henviser...

læs mere

Hastighedsmåling på vejene

Vi har alle interesse i, at trafiksikkerheden er i højsædet i området. På den baggrund har grundejerforeningen i juni måned fået gennemført målinger af, hvor stærkt der egentligt bliver kørt på vores veje. Der blev fortaget målinger 2 steder på Isefjordsvej, et sted...

læs mere

Fra Vejlauget:

Det grus der er udlagt langs vejene var en fejl fra NCCs side. Gruset vil blive fjernet, og erstattet med grus med mindre sten.

læs mere

Reparation af veje

Fra i næste uge (uge 24) og 2 uger frem vil der blive lagt nyt asfalt på et stykke af Rylevej, og så vil Nordsvinget og Hejre Sidevej få udbedret gruset. Endvidere vil alle veje blive gennemgået for revner og forsejlet, og gruskanter vil blive fyldt op.

læs mere

Jomsborgsagen lukket!

Hornsved Grundejerforening har indgået en aftale med Landkolonien Jomsborg. Grundejerforeningens medlemmer må gerne færdes til fods, foretage kortvarigt ophold og bade fra strandarealet (arealet mellem daglig lavvandslinje og den sammenhængende landvegetion) foran...

læs mere