Nyheder

Renovering af veje 2021.09

Så går vi i gang med efterårets vejrenovering i Hornsved Grundejerforening. I denne omgang er der tale om, at der lægges nyt slidlag i krydset Mosestien/Strandvej og i sammenløbet af Tjørnevej/Poppelvel. Dette arbejde vil finde sted 29.-30. september. Der vil også...

læs mere

Tangstien/Fjordslugten

Hornsved Grundejerforening ejer fællesarealer ved Fjordslugten, herunder strandejendommen mat.nr 3aa, hvor Bådlaug Nord har sine både liggende. Se udskrift fra OIS.dk Grundejerforeningen har adgangsret til stranden ad det i marken værende vejspor, se kopi af den...

læs mere

GENERALFORSAMLING 2021

Kære grundejere I disse Coronatider er det svært at planlægge noget som helst, men nu har bestyrelsen besluttet at flytte generalforsamling til så sent på året som muligt ifølge vedtægterne, og det bliver 30.maj 2021. Derfor bliver opkrævningerne sendt senere ud i år,...

læs mere

Skelpælemarkeringerne ved Fjordslugten

En den medlemmer har henvendt sig om skelpælemarkeringer opsat på fællesarealer ved Fjordslugten. Pælemarkeringerne er opsat, hvor skelpælene hele tiden har været, men skjulte, hvorfor der var opstået tvivl om, hvor skellet ind til naboen er. Dette er nu løst til...

læs mere

Aflysning af Åbent debatmøde

Grundet coronaforholdsregler aflyser HGFs bestyrelse det varslede Åbent debatmøde, som oprindeligt skulle være afholdt forud for generalforsamlingen 2020 og som vi varslede, at vi ville holde her i efteråret 2020. Vi håber i stedet at afholde det i 2021, når...

læs mere

 Status på arbejde ved Hjortevej, hegn og nye skilte

Arbejdet med beskæring af bevoksningen på fællesarealet ved Hjortevej er nu afsluttet. Der sker således ikke fældning af fyrretræerne. På dette areal og på grundejerforeningens øvrige arealer vil der i efteråret blive foretaget almindelig slåning af græs, hyben,...

læs mere

Rydnings- og beskæringsarbejder på fællesarealet ved Hjortevej

Det tidligere varslede rydnings-og beskæringsarbejde på fællesarealet ved Hjortevej påbegyndes i uge 34. Arbejdet vil bestå af: Fældning af gyvel og små ege træer samt død bevoksning i området. Alt bortkøres her fra og stubbene skæres så langt ned som muligt. De andre...

læs mere

Den indkaldte generalforsamling er aflyst

Kære medlemmer af HGF På grund af regeringens forlængelse af forsamlingsforbuddet, er vi desværre nødt til at aflyse den indkaldte generalforsamling den 26/4 i Skovens Forsamlingshus. Ny generalforsamling vil blive indkaldt med vedtægtsmæssigt varsel skriftligt til...

læs mere