Nyheder

Fra Vejlauget:

Det grus der er udlagt langs vejene var en fejl fra NCCs side. Gruset vil blive fjernet, og erstattet med grus med mindre sten.

læs mere

Reparation af veje

Fra i næste uge (uge 24) og 2 uger frem vil der blive lagt nyt asfalt på et stykke af Rylevej, og så vil Nordsvinget og Hejre Sidevej få udbedret gruset. Endvidere vil alle veje blive gennemgået for revner og forsejlet, og gruskanter vil blive fyldt op.

læs mere

Jomsborgsagen lukket!

Det grus der er udlagt langs vejene var en fejl fra NCCs side. Gruset vil blive fjernet, og erstattet med grus med mindre sten.

læs mere

Generalforsamling 2019 er afholdt 

Fra i næste uge (uge 24) og 2 uger frem vil der blive lagt nyt asfalt på et stykke af Rylevej, og så vil Nordsvinget og Hejre Sidevej få udbedret gruset. Endvidere vil alle veje blive gennemgået for revner og forsejlet, og gruskanter vil blive fyldt op.

læs mere

Hornsved Bladet 2019 er udkommet 

Hornsved Grundejerforening har indgået en aftale med Landkolonien Jomsborg. Grundejerforeningens medlemmer må gerne færdes til fods, foretage kortvarigt ophold og bade fra strandarealet (arealet mellem daglig lavvandslinje og den sammenhængende landvegetion) foran...

læs mere

Tid til at have hunde i snor

Husk at det er et lovkrav at holde hunde i snor på stranden i sommerhalvåret (april til og med september). Det gælder naturligvis også strandene ved grundejerforeningen. Du kan læse mere om hunde i naturen her:...

læs mere

Hvad giver værdi ved at bo i Frederikssund Kommune?

Så er grundejerforeningens årlige blad, Hornsved Bladet udkommet og sendt til den adresse, som du har oplyst til foreningen. Bladet indeholder bl.a. invitationen til generalforsamlingen den 28. april, foreningens regnskab/budget og meget mere. Skulle du ikke have...

læs mere

Hastighedsundersøgelse

Søndag den 28. april afholdt vi vores årlige generalforsamling i grundejerforeningen, hvor med ca. 100 engagerede medlemmer mødte op. Inden generalforsamlingen fik vi morgenmad og en hyggelig snak.Regnskab og budget blev vedtaget og vedtægterne opdateret....

læs mere

Høring: Gravearbejde Jomsborgvej og Hjortevej

Grundet nedgravning af bredbånd/fiber (erhvervsmæssigt) fra Jomsborg til hjørnet af Gl. Kulhusevej og Hjortevej, graves der i græsrabatter, over veje og indkørsler i den ene side af disse veje. Der skulle forud for gravearbejdet være afholdt partshøring. Dette er ikke...

læs mere

Generalforsamling: 28. april 2019

Så er det allerede nu muligt at sætte kryds i kalenderen for Generalforsamling 2019. Det bliver den 28. april i Skovens Forsamlingshus. Det er her, hvor grundejerforeningens medlemmer - under hyggelige former - mødes for at drøfte foreningens aktiviteter og træffe...

læs mere