Nyheder

Affaldsordning

Grundejerforeningens bestyrelse får ofte henvendelser vedrørende den nye affaldsordning. Det er mange forskellige spørgsmål der stilles, og ofte er det forhold som er beskrevet på Frederikssund Kommunes hjemmeside vedrørende affaldsordningen. I 2022 indførte...

læs mere

Kontingent

I den mundtlige beretning på generalforsamlingen, blev det oplyst, at den tidligere administrator IKKE ’havde orden i penalhuset’. Det blev endvidere oplyst, at bestyrelse og administration har arbejdet på at rette op på det. I forhold til betaling af kontingent til...

læs mere

Retssag mod Grundejerforeningen og Bådelaug Nord

I Hornsved Grundejerforeningens blad for 2022 er der omtalt en retssag mod Grundejerforeningen og Bådelaug Nord. Retssagen vedrører ret til at benytte Fjordstien og Tangstien. Sagen er nu hævet. På Hornsved Grundejerforening facebookside, ligger der den 22.09.2021 et...

læs mere

Nye affaldscontainere og god sommer

Nu har alle modtaget de nye affaldscontainere og de gamle er afhentet. Bestyrelsen vil nu henstille til, at alle får de nye affaldscontainere ind på egen grund, og væk fra rabatterne som er ejet af grundejerforeningen. For det første pynter det ikke, når der står...

læs mere

Medlemsblad og nye adresser

I disse dage kommer medlemsbladet i jeres postkasse på jeres postadresser. Da der hvert år er nogen der er flyttet – og måske glemt at melde flytning – vil nogle blade gå retur. Det sker også at posten fejler, og bladet ikke når frem overhovedet. Der kan dog efter...

læs mere

Giroopkrævning efter betalingsfrist

Da nogle grundejere vil have modtaget giroopkrævning efter betalingsfristen 1.april, vil der i år ikke blive sendt rykkere ud p.t., hvis beløbet ikke er betalt før generalforsamlingens afholdelse.

læs mere

Opkrævning og betaling af kontingent

Bestyrelsen har fået henvendelser fra grundejere der undrer sig over, hvorfor de har fået opkrævninger vedrørende betaling af kontingent, når de plejer at betale over PBS. Årsagen er, at den nye administrator anvender et andet betalingssystem end den tidligere...

læs mere

Generalforsamling 24. april 2022

Hornsved Grundejerforening afholder generalforsamling 2022, søndag den 24. april kl. 11 i Skovens Forsamlingshus. 09:30 – 10:00 morgenmad og indskrivning 10:00 – 11:00 foredrag (nærmere info følger)

læs mere

“Hegn og Hæk” kontrollerer beskæring af hække/træer

Hornsved Grundejerforenings "Hegn og Hæk" udvalg meddeler, at der i løbet af uge 38/39 vil blive kørt endnu en kørsel i grundejerforeningens område. Der kontrolleres om de grundejere, der tidligere har modtaget en henstilling om klipning/beskæring af hække og træer,...

læs mere

Renovering af veje 2021.09

Så går vi i gang med efterårets vejrenovering i Hornsved Grundejerforening. I denne omgang er der tale om, at der lægges nyt slidlag i krydset Mosestien/Strandvej og i sammenløbet af Tjørnevej/Poppelvel. Dette arbejde vil finde sted 29.-30. september. Der vil også...

læs mere