Nyheder

Nedlægning af fiber og ustabile rabatter

Grundejerforeningen er opmærksom på, at der er steder hvor rabatterne er blevet bløde og ustabile efter nedlægning af fiber. Vi er i dialog med Wizer for at få bragt forholdene i orden.

læs mere

Nyt fra drænudvalget

Flere har spurgt om, hvad det er for et gravearbejde, der foregår på fællesarealet imellem Bakkevej og Nattergalevej. Som det kan ses, så er det et større arbejde, som vi har sat i gang. Vi været nødsaget til at omlægge et drænforløb der lå bl.a. langs Strandvej og...

læs mere

Generalforsamling 23. april 2023

HGF holder generalforsamling den 23. april 2023 kl. 11:00 i Skovens Forsamlingshus. Nærmere følger i indkaldelsen her på hjemmesiden og i bladet, der udsendes primo april.

læs mere

Støj fra naboer

Nu er en dejlig lang og varm sommer gået på hæld. Vi har i 2022 oplevet en del henvendelser fra grundejere, som føler sig generet af støj fra naboer. Det kan være alt fra havearbejde og byggeri til musik ofte sent om aftenen/natten. Vi har i vores vedtægter regler for...

læs mere

Affaldsordning

Grundejerforeningens bestyrelse får ofte henvendelser vedrørende den nye affaldsordning. Det er mange forskellige spørgsmål der stilles, og ofte er det forhold som er beskrevet på Frederikssund Kommunes hjemmeside vedrørende affaldsordningen. I 2022 indførte...

læs mere

Kontingent

I den mundtlige beretning på generalforsamlingen, blev det oplyst, at den tidligere administrator IKKE ’havde orden i penalhuset’. Det blev endvidere oplyst, at bestyrelse og administration har arbejdet på at rette op på det. I forhold til betaling af kontingent til...

læs mere

Retssag mod Grundejerforeningen og Bådelaug Nord

I Hornsved Grundejerforeningens blad for 2022 er der omtalt en retssag mod Grundejerforeningen og Bådelaug Nord. Retssagen vedrører ret til at benytte Fjordstien og Tangstien. Sagen er nu hævet. På Hornsved Grundejerforening facebookside, ligger der den 22.09.2021 et...

læs mere

Nye affaldscontainere og god sommer

Nu har alle modtaget de nye affaldscontainere og de gamle er afhentet. Bestyrelsen vil nu henstille til, at alle får de nye affaldscontainere ind på egen grund, og væk fra rabatterne som er ejet af grundejerforeningen. For det første pynter det ikke, når der står...

læs mere

Medlemsblad og nye adresser

I disse dage kommer medlemsbladet i jeres postkasse på jeres postadresser. Da der hvert år er nogen der er flyttet – og måske glemt at melde flytning – vil nogle blade gå retur. Det sker også at posten fejler, og bladet ikke når frem overhovedet. Der kan dog efter...

læs mere