Generalforsamling 23. april 2023

HGF holder generalforsamling den 23. april 2023 kl. 11:00 i Skovens Forsamlingshus. Nærmere følger i indkaldelsen her på hjemmesiden og i bladet, der udsendes primo april.

Støj fra naboer

Nu er en dejlig lang og varm sommer gået på hæld. Vi har i 2022 oplevet en del henvendelser fra grundejere, som føler sig generet af støj fra naboer. Det kan være alt fra havearbejde og byggeri til musik ofte sent om aftenen/natten. Vi har i vores vedtægter regler for...

Affaldsordning

Grundejerforeningens bestyrelse får ofte henvendelser vedrørende den nye affaldsordning. Det er mange forskellige spørgsmål der stilles, og ofte er det forhold som er beskrevet på Frederikssund Kommunes hjemmeside vedrørende affaldsordningen. I 2022 indførte...

Kontingent

I den mundtlige beretning på generalforsamlingen, blev det oplyst, at den tidligere administrator IKKE ’havde orden i penalhuset’. Det blev endvidere oplyst, at bestyrelse og administration har arbejdet på at rette op på det. I forhold til betaling af kontingent til...

Retssag mod Grundejerforeningen og Bådelaug Nord

I Hornsved Grundejerforeningens blad for 2022 er der omtalt en retssag mod Grundejerforeningen og Bådelaug Nord. Retssagen vedrører ret til at benytte Fjordstien og Tangstien. Sagen er nu hævet. På Hornsved Grundejerforening facebookside, ligger der den 22.09.2021 et...

Nye affaldscontainere og god sommer

Nu har alle modtaget de nye affaldscontainere og de gamle er afhentet. Bestyrelsen vil nu henstille til, at alle får de nye affaldscontainere ind på egen grund, og væk fra rabatterne som er ejet af grundejerforeningen. For det første pynter det ikke, når der står...